Έργα υποδομών

Έχουμε αναλάβει την κατασκευή αρκετών φωτοβολταϊκών πάρκων, έργων ύδρευσής και αποχέτευσης.