Κτηριακά έργα

Αναλαμβάνουμε τις χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή όλων των κτηρίων όπως γραφεία κτήρια διανομής και αποθήκευσης νοσοκομεία κ.α.