Εκσκαφές σε μεγάλα βάθη και μήκος

Διαθέτουμε ιδιαίτερες τσάπες με τις οποίες μπορούμε να φέρουμε εις πέρας έργα σε βάθος και μήκος σέ περιορισμένους χώρους